De geschiedenis van COV Sursum Corda

In haar bijna 95-jarig bestaan heeft de vereniging goede en minder goede tijden doorgemaakt. Sinds haar oprichting in 1925 hebben veel leden de weg naar de Sursum Corda gevonden. In al die jaren stonden we onder leiding van verschillende dirigenten die korter of langer tijd het koor leidden. Van 1 januari 2004 tot 15 december 2022 is Johan Sonneveld onze dirigent geweest. Kort na zijn afscheid, is Johan op 31 december 2022 overleden.Wij zijn zeer dankbaar voor alles wat hij ons in de 19 jaar dat hij onze dirigent was  geleerd en gegeven heeft.
Vanaf 12 januari 2023 is Stephen Kavelaar de (interim) dirigent van Sursum Corda.

De pianobegeleiding tijdens de repetities is sinds 2011 in de professionele handen van Alicia Witarsa. Enkele van haar voorgangers zijn: Wiecher Mandemaker, Ronald Jochems en Emily Krijgsman.

Voor de begeleiding van onze concerten maken we meestal gebruik van de diensten van het Holland Symfonie Orkest. Op het programma staan de grote oratoria maar daarnaast worden ook repertoirevernieuwende composities geprogrammeerd. Deze mix van klassiekers en modern werk zorgt zo voor een boeiende afwisseling in het repertoire van Sursum Corda.

Op 24 september 1925 wordt de Christelijke Oratorium Vereniging Sursum Corda opgericht. De oprichting is het initiatief van een groep enthousiaste zangers van Protestants Christelijke huize, die meer wil dan zingen bij het harmonium op zondagavond. 'Met de harten omhoog' (Sursum Corda) en onder leiding van dirigent Piet de Ruiter Sr. gaat het koor aan de slag.

Aanvankelijk beperken de activiteiten van het koor zich tot het verlenen van muzikale medewerking aan kerkdiensten en jaarvergaderingen van jongelings- en meisjesverenigingen. Op 12 mei 1931 voert het koor haar eerste oratorium uit: Joshua van Händel onder leiding van Piet de Ruiter Jr. in de Breepleinkerk.

De oorlogsjaren zijn ook voor Sursum Corda moeilijk: het ledental loopt sterk terug en geld om de dirigent te betalen is er niet. Noodgedwongen stoppen de repetities als dirigent Piet de Ruiter Jr. bij een razzia in 1944 wordt opgepakt en te werk wordt gesteld in Duitsland. De dirigent overlijdt in mei 1945 aan de gevolgen hiervan.

In de jaren vijftig maakt het koor opnieuw een periode van grote bloei door; op artistiek gebied gaat het Sursum Corda voor de wind, het koor groeit en de concerten worden zeer goed bezocht. Het koor heeft succesvolle uitvoeringen met de grote oratoria die bij gebrek aan een grote zaal worden uitgevoerd in de 'Rivièrahal' van Diergaarde Blijdorp, of de toenmalige Koninginnekerk.

Voor de uitvoeringen maakt Sursum Corda gebruik van professionele orkesten en solisten. In de begintijd van het koor verzorgt het Rotterdams Philharmonisch Orkest de begeleiding. Tegenwoordig wordt een beroep gedaan op een van de begeleidingsorkesten in Nederland.

Terugkijkend op een lange reeks van jaren kan geconcludeerd worden dat het koor zich  heeft ontwikkeld tot een kwalitatief goed oratoriumkoor. Dit is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de dirigenten die Sursum Corda in deze periode hebben geleid:

Dirk Jansz. Zwart (1951 – 1969)

Jan de Breet (1969 – 1974)

Joop Schets (1974 – 2003)

Johan Sonneveld (2004 – 2022)

Stephen Kavelaar (2023) a.i.

Mark Walter (2023 -